TV& VIDEO

người già ở Nhật Bản

Lao động “tóc bạc” giải quyết khó khăn thiếu nhân công tại Nhật Bản

Lao động “tóc bạc” giải quyết khó khăn thiếu nhân công tại Nhật Bản

VTV.vn - Vấn đề già hóa dân số, thiếu lao động của Nhật Bản đã được chính những người già tại nước này giải quyết bằng cách tiếp tục lao động trong những năm tháng hưu trí.