người gửi

Ứng dụng Android: Giúp "tàng hình" trên Facebook

Ứng dụng Android: Giúp "tàng hình" trên Facebook

 Nếu muốn sử dụng Facebook mà không bị phần tin nhắn “tố cáo” rằng bạn đang online, phần mềm sau đây có thể sẽ hữu ích với bạn.