TV& VIDEO

người hàng xóm

Lừa đảo chạy việc làm bằng cách scan các con dấu tuyển dụng

Lừa đảo chạy việc làm bằng cách scan các con dấu tuyển dụng

Lợi dụng tâm lý mong muốn công việc ổn định, vào biên chế tại các cơ quan nhà nước, một số đối tượng đã lập lên kịch bản có khả năng chạy việc để chiếm đoạt tiền của nhiều người lao động.