TV& VIDEO

người hưởng lương hưu

Từ 1/9, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Từ 1/9, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo quy định mới trong Nghị định của Chính phủ.