TV& VIDEO

người khuyết tật hòa nhập

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: Đứng trước nhiều thách thức

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: Đứng trước nhiều thách thức

VTV.vn - Sáng nay (24/8), Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Chất lượng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" đã được tổ chức.