TV& VIDEO

người lạ mặt

Cảnh giác với thủ đoạn tráo tiền khi mua lúa

Cảnh giác với thủ đoạn tráo tiền khi mua lúa

Tại Vĩnh Long, một thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện đó là đánh tráo tiền mua lúa. Vụ việc vừa xảy ra tại huyện Vũng Liêm và có ít nhất 5 hộ nông dân bị thương lái mua lúa đánh tráo với số tiền bị mất gần 47 triệu đồng.