TV& VIDEO

người làm vườn

Khu vườn điêu khắc siêu thực Las Pozas mê hoặc du khách

Khu vườn điêu khắc siêu thực Las Pozas mê hoặc du khách

Khu vườn Las Pozas ở trung tâm rừng nhiệt đới Mexico Pozas là một phần của tác phẩm nghệ thuật siêu thực vô cùng độc đáo.