TV& VIDEO

người lao động Anh

Anh: Mức sống giảm dù tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 42 năm

Anh: Mức sống giảm dù tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 42 năm

VTV.vn - Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng 42 năm trở lại đây, nhưng các hộ gia đình Anh đang gặp khó khăn do thu nhập hiện nay đang ở mức thấp.