người mẹ trẻ

Người mẹ trẻ sắp mất chân trong cảnh gia đình khánh kiệt

Người mẹ trẻ sắp mất chân trong cảnh gia đình khánh kiệt

VTV.vn - Trong cảnh khó khăn, gia đình không lo nổi viện phí khiến chị đối mặt với nguy cơ đoạn chi.