TV& VIDEO

người mua

Áp dụng Thông tư 15, người mua-bán xe máy điện đều gặp khó

Áp dụng Thông tư 15, người mua-bán xe máy điện đều gặp khó

Ngoài vấn đề khó khăn trong việc phân biệt khái niệm giữa xe đạp điện và xe máy điện, sau ba ngày thực hiện Thông tư 15, cả người mua và người bán xe máy điện vẫn gặp nhiều bất cập, vướng mắc.