TV& VIDEO

người nông dân Việt Nam

Chính phủ sẽ có chính sách mới về nông nghiệp hữu cơ

Chính phủ sẽ có chính sách mới về nông nghiệp hữu cơ

VTV.vn - Sáng 16/12, Diễn đàn quốc tế “Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát triển và Hội nhập” đã diễn ra tại Hà Nội.