người nông dân Việt Nam

Chính phủ sẽ có chính sách mới về nông nghiệp hữu cơ

Chính phủ sẽ có chính sách mới về nông nghiệp hữu cơ

VTV.vn - Sáng 16/12, Diễn đàn quốc tế “Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát triển và Hội nhập” đã diễn ra tại Hà Nội.