TV& VIDEO

người ốm

Bí ẩn dân tộc Thủy giữa đại ngàn Việt Bắc (Kỳ 2)

Bí ẩn dân tộc Thủy giữa đại ngàn Việt Bắc (Kỳ 2)

Được xếp vào một trong những tộc người có số dân ít nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Từ những hủ tục lạc hậu và sống đói nghèo, đến nay, dân tộc Thủy đã có những thay đổi rõ nét...