TV& VIDEO

người phản đối

Hong Kong: Người biểu tình hoãn đàm phán với chính phủ

Hong Kong: Người biểu tình hoãn đàm phán với chính phủ

Hôm nay (4/10), nhóm sinh viên biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố sẽ hoãn kế hoạch đàm phán với chính phủ.