TV& VIDEO

người quay phim

Trao giải chương trình hay tháng 9, 10 Ban Khoa giáo: Vinh danh người quay phim

Trao giải chương trình hay tháng 9, 10 Ban Khoa giáo: Vinh danh người quay phim

Với những nỗ lực và sáng tạo trong quá trình thực hiện chương trình, đặc biệt là trong chương trình Du lịch khám phá, quay phim Thành Luân, đã trở thành người đầu tiên được nhận G