Người Sán Chay

Tưng bừng Lễ hội Lồng Tồng, Thái Nguyên

Tưng bừng Lễ hội Lồng Tồng, Thái Nguyên

Cứ mỗi độ Xuân sang, bà con ở các thôn xã vùng ATK Định Hóa, Thái Nguyên và cả các tỉnh miền núi phía Bắc lại tưng bừng đón Lễ hội Lồng Tồng - Hội Xuống đồng đầu năm mới