TV& VIDEO

người sống dưới mức nghèo

Số người dưới mức nghèo trên toàn cầu giảm

Số người dưới mức nghèo trên toàn cầu giảm

VTV.vn - Ngân hàng thế giới hôm nay (5/10) công bố số liệu cho thấy số người sống dưới mức nghèo đói trên toàn cầu lần đầu tiên sẽ giảm xuống dưới 10%.