TV& VIDEO

người sử dụng điện thoại

Xu hướng phát triển các ứng dụng tiện ích trên di động

Xu hướng phát triển các ứng dụng tiện ích trên di động

VTV.vn - Trong số 22 triệu người dùng điện thoại thông minh ở Việt Nam trung bình một người dùng gần 10 ứng dụng tiện ích trên điện thoại.