TV& VIDEO

người tham nhũng

Giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng

Giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng

(VTV.vn) - Tại cuộc hội thảo với chủ đề "Thu hồi tài sản tham nhũng" được Ban Nội chính Trung ương tổ chức sáng 13/3, một số đề xuất táo bạo đã được đưa ra.