TV& VIDEO

người thầy thuốc

Tấm lòng người thầy thuốc mang hai màu áo

Tấm lòng người thầy thuốc mang hai màu áo

VTV.vn -Trung Tá Nguyễn Bái - người đã có thời gian gần 25 năm gắn bó với trại giam Bình Điền, cũng là ngần ấy thời gian anh tiếp xúc và chăm sóc cho bệnh nhân là những phạm nhân.