TV& VIDEO

người tình cũ

Quản lý cũ của Trương Bá Chi gợi ý cách trả đũa Tạ Đình Phong

Quản lý cũ của Trương Bá Chi gợi ý cách trả đũa Tạ Đình Phong

Tiffany Trần đã hiến kế cho Trương Bá Chi cách trả đũa chồng cũ. Bà Trần là người đã có phản ứng dữ dội trước thông tin Tạ Đình Phong tái hợp tình cũ Vương Phi.