TV& VIDEO

người trong cuộc

Cuộc thi Tìm hiểu viêm gan trên truyền hình – cái nhìn từ người trong cuộc

Cuộc thi Tìm hiểu viêm gan trên truyền hình – cái nhìn từ người trong cuộc

 Với cương vị là một đài truyền hình quốc gia, nhiều năm qua, Đài THVN luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến người dân.