TV& VIDEO

người trồng lúa

Người dân Quảng Trị khoan ruộng lấy nước tưới

Người dân Quảng Trị khoan ruộng lấy nước tưới

VTV.vn - Để trồng được lúa tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị), cách duy nhất là nông dân phải khoan nhiều giếng tại chân ruộng để lấy nước ngầm tưới cho đồng lúa