TV& VIDEO

người tù

Tù nhân có lương, cai ngục tay trắng

Tù nhân có lương, cai ngục tay trắng

 Một câu chuyện nghe khá ngược đời và có lẽ chỉ có ở nước Mỹ đó là việc tại các nhà tù, tù nhân được hưởng lương còn quản tù lại làm việc không lương. Tại sao lại như vậy?