người tù

Tù nhân có lương, cai ngục tay trắng

Tù nhân có lương, cai ngục tay trắng

 Một câu chuyện nghe khá ngược đời và có lẽ chỉ có ở nước Mỹ đó là việc tại các nhà tù, tù nhân được hưởng lương còn quản tù lại làm việc không lương. Tại sao lại như vậy?