TV& VIDEO

người Việt ở Ba Lan

Lễ hội các dân tộc thiểu số của người Việt ở Ba Lan

Lễ hội các dân tộc thiểu số của người Việt ở Ba Lan

VTV.vn - Cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Ostrava và Bắc Morava, Ba Lan vừa đón Lễ hội các dân tộc thiểu số mang tên Hòa quyện của các nền văn hóa.