TV& VIDEO

người Việt tại Ba Lan

"Một số nghiên cứu về văn hóa Việt Nam và sự hội nhập của người Việt tại Ba Lan"

"Một số nghiên cứu về văn hóa Việt Nam và sự hội nhập của người Việt tại Ba Lan"

VTV.vn - Buổi tọa đàm do Quỹ Hỗ trợ người Việt Hội nhập tại Ba Lan và một số tổ chức cộng đồng khác tổ chức. Đại diện ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan và đông đảo bà con đã đến dự.