TV& VIDEO

nguồn cung dầu mỏ

Kuwait, Qatar và UAE xác nhận giảm sản lượng dầu

Kuwait, Qatar và UAE xác nhận giảm sản lượng dầu

VTV.vn - Kuwait, Qatar và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã xác nhận giảm sản lượng dầu.