TV& VIDEO

nguồn dinh dưỡng

Những kiêng khem sai lầm khi cho con bú

Những kiêng khem sai lầm khi cho con bú

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất cho trẻ nhỏ. Thế nhưng, nhiều kinh nghiệm truyền miệng về việc kiêng khem khi cho con bú đang làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng sữa mẹ.