nguồn gốc hàng hóa

Hà Nội thí điểm triển khai truy xuất nguồn gốc với nông sản

Hà Nội thí điểm triển khai truy xuất nguồn gốc với nông sản

VTV.vn - Đến năm 2020, 100% cơ sở chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn TP Hà Nội sẽ áp dụng truy xuất nguồn gốc.