nguồn năng lượng mới

Phát triển năng lượng điện Mặt trời tại Việt Nam: Cách nào thích hợp?

Phát triển năng lượng điện Mặt trời tại Việt Nam: Cách nào thích hợp?

VTV.vn - Việc đầu tư các nguồn năng lượng mới như điện Mặt trời đang rất cấp thiết ở VN. Công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy ứng dụng nguồn điện năng này.