nguồn nguyên liệu

Nguy cơ mai một làng nghề chiếu cói Nga Sơn

Nguy cơ mai một làng nghề chiếu cói Nga Sơn

VTV.vn - Thời gian gần đây, do nhiều nguyên nhân, người dân làng nghề chiếu cói Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang bỏ dần nghề dệt chiếu cói chuyển sang nghề khác.