TV& VIDEO

nguồn nước nhiễm mặn

Mất trắng gần 1.000ha lúa ở Tiền Giang do hạn, mặn

Mất trắng gần 1.000ha lúa ở Tiền Giang do hạn, mặn

VTV.vn - Vụ Thu Đông năm 2015, toàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang xuống giống khoảng 1.300ha, trong đó, có gần 1.000ha bị mất trắng do hạn, mặn.