TV& VIDEO

nguồn phát thải

Cần tổng rà soát các nguồn phát thải ô nhiễm môi trường TP.HCM

Cần tổng rà soát các nguồn phát thải ô nhiễm môi trường TP.HCM

VTV.vn - Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thành phố cần tổng rà soát các nguồn phát thải ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn, rác thải...