TV& VIDEO

nguồn tạng hiến

Ghép tạng ở Việt Nam: Công nghệ, pháp lý sẵn sàng nhưng khan hiếm nguồn hiến tạng

Ghép tạng ở Việt Nam: Công nghệ, pháp lý sẵn sàng nhưng khan hiếm nguồn hiến tạng

VTV.vn - Mặc dù cơ sở pháp lý và công nghệ ghép tạng đã sẵn sàng nhưng nhiều bệnh nhân vẫn mòn mỏi chờ sự sống vì khan hiếm nguồn hiến tạng.