TV& VIDEO

nguồn vốn đầu tư

Vì sao nhiều Star-up Việt Nam sang Singapore khởi nghiệp?

Vì sao nhiều Star-up Việt Nam sang Singapore khởi nghiệp?

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đang kéo sang Singapore để đăng ký hoạt động thay vì lập đại bản doanh ở quê nhà.