TV& VIDEO

nguy cơ có bom

Học sinh chế tạo robot giúp cảnh sát dò bom

Học sinh chế tạo robot giúp cảnh sát dò bom

VTV.vn - Robot giúp cảnh sát dò bom không phải là sản phẩm của quân đội, của các nhà khoa học hình sự mà là công trình của 1 nhóm 20 học sinh trung học tại Mỹ.