TV& VIDEO

Nguy cơ mất nước nghiêm trọng

Nguy cơ mất nước nghiêm trọng mùa hè tại Thủ đô

Nguy cơ mất nước nghiêm trọng mùa hè tại Thủ đô

VTV.vn - Một số khu vực nội thành Hà Nội đã xảy ra tình trạng mất nước và đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong mùa hè này.