TV& VIDEO

nguy cơ mất việc

Hàng chục nghìn nhân viên ngân hàng có nguy cơ mất việc

Hàng chục nghìn nhân viên ngân hàng có nguy cơ mất việc

VTV.vn - Trong tương lai, 85% công tác kiểm toán, tài chính sẽ làm bằng máy, đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn nhân viên ngân hàng có nguy cơ mất việc.