TV& VIDEO

nguy cơ nhiễm HIV

Tỷ lệ người trưởng thành nhiễm HIV tăng cao trong 5 năm qua

Tỷ lệ người trưởng thành nhiễm HIV tăng cao trong 5 năm qua

VTV.vn - Đó là thông tin đáng chú ý được đưa ra trong bản Báo cáo mới nhất do Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) công bố.