TV& VIDEO

nguy cơ tan rã

EU nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề người di cư

EU nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề người di cư

VTV.vn - Lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và các nước khu vực Balkan đang nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để tìm giải pháp cho vấn đề người di cư.