TV& VIDEO

nguy cơ thất nghiệp

Công nhân may mặc có nguy cơ thất nghiệp vì robot

Công nhân may mặc có nguy cơ thất nghiệp vì robot

VTV.vn - Trong 2 thập kỷ tới, khoảng 56% người lao động tại 5 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp vì robot, đặc biệt là ngành may mặc.