TV& VIDEO

nguy cơ thua lỗ

Cà phê mất giá, nông dân Sơn La đứng trước nguy cơ thua lỗ

Cà phê mất giá, nông dân Sơn La đứng trước nguy cơ thua lỗ

VTV.vn - Người trồng cà phê tại Sơn La nắm chắc thua lỗ vụ mùa năm 2015 do nông sản này đang bị mất giá.