TV& VIDEO

nguyên âm

Bàn phím KALQ tăng 34% tốc độ gõ trên màn hình cảm ứng

Bàn phím KALQ tăng 34% tốc độ gõ trên màn hình cảm ứng

Thiết kế của KALQ cho phép người dùng có thể gõ nhanh hơn 34% so với sử dụng bàn phím thông thường trên màn hình cảm ứng.