TV& VIDEO

Nguyễn Bảo Hoàng

Ông Nguyễn Bảo Hoàng làm Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Việt Nam

Ông Nguyễn Bảo Hoàng làm Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Việt Nam

VTV.vn - Tại Đại hội Liên đoàn bóng rổ Việt Nam (VBF) diễn ra sáng 27/9, doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng đã được bầu giữ Chức chủ tịch VBF khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.