TV& VIDEO

nguyên đại

Bạn bè thế giới tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bạn bè thế giới tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Trong những ngày này, bạn bè thế giới tiếp tục bày tỏ sự tiếc thương, lòng khâm phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua các cuộc trò chuyện với phóng viên.