TV& VIDEO

Nguyễn Đăng Quang

Con trai Quốc Trung - Thanh Lam không bị áp lực bởi danh tiếng cuả bố mẹ

Con trai Quốc Trung - Thanh Lam không bị áp lực bởi danh tiếng cuả bố mẹ

VTV.vn - Nghệ sĩ piano trẻ Nguyễn Đăng Quang khẳng định không hề bị áp lực bởi dang tiếng của bố mẹ. Đăng Quang là con trai của NS Quốc Trung và diva Thanh Lam.