TV& VIDEO

Nguyễn Đức Minh

Tại sao phải sửa đổi Thông tư 30?

Tại sao phải sửa đổi Thông tư 30?

VTV.vn - Trong chương trình Cuộc sống thường ngày ngày 28/8, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) đã cho biết nguyên nhân tại sao phải sửa đổi Thông tư 30.