TV& VIDEO

Nguyễn Dương

Người đẹp làng giải trí Việt chia sẻ về cha nhân "Ngày của Cha"

Người đẹp làng giải trí Việt chia sẻ về cha nhân "Ngày của Cha"

Nhân Ngày của cha (16/6) các người đẹp của làng giải trí Việt đã chia sẻ những kỉ niệm ngọt ngào về người cha đáng kính của họ.