nguyên gốc

Xây nhà của vua hề Charlie Chaplin thành bảo tàng

Xây nhà của vua hề Charlie Chaplin thành bảo tàng

Bảo tàng được xây dựng tại chính ngôi nhà của vua hề Charlie Chaplin sẽ giới thiệu cho công chúng những khía cạnh thú vị về danh hài, dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2015.