nguyễn hạnh phúc

VTV News tường thuật trực tuyến phiên trả lời chất vấn của Thủ tướng và 4 Bộ trưởng

VTV News tường thuật trực tuyến phiên trả lời chất vấn của Thủ tướng và 4 Bộ trưởng

VTV.vn - Trong quá trình Bộ trưởng trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực đó có thể cùng tham gia giải trình. VTV News sẽ tường thuật trực tuyến hoạt động này.