Nguyễn Hoàng Lâm

VTV trao tặng hệ thống dữ liệu về hang Sơn Đoòng cho tỉnh Quảng Bình

VTV trao tặng hệ thống dữ liệu về hang Sơn Đoòng cho tỉnh Quảng Bình

VTV.vn - Toàn bộ hệ thống dữ liệu về hang Sơn Đoòng, bao gồm hình ảnh, video và các số liệu đo đạc sẽ được VTV trao tặng cho tỉnh Quảng Bình.